Kryptowaluty a prawo – po wydaniu Roadmap on Fintech status kryptowalut nadal jest niejasny

15 marca Europejski Urząd Nadzoru Bankowego („EBA”) opublikował Roadmap dot. Fintechu. Dokument ten zawiera kluczowe założenia działalności EBA w latach 2018/2019. Priorytetami są:

  • Monitorowanie otoczenia regulacyjnego, w tym ocena podejścia do autoryzacji licencjonowania firm typu Fintech w poszczególnych krajach oraz analizowanie najlepszych praktyk po to, aby poprawiać spójność i ułatwić koordynację działań centrów innowacji z zakresu Fintechu;
  • Monitorowanie powstających trendów i analizowanie ich wpływu na modele biznesowe istniejących instytucji, możliwe ryzyka oraz możliwości wynikające z użycia Fintechu;
  • Promowanie najlepszych praktyk nadzorczych dotyczących oceny cyberbezpieczeństwa;
  • Działanie nastawione na rozwiązanie problemów wynikających z problemów konsumenckich związanych z Fintechiem, w szczególności w tych dziedzinach, których status jest niejasny z punktu widzenia otoczenia regulacyjnego, a także związanych z tym wymaganych prawem ostrzeżeń wobec konsumentów, a także działania nastawione na usuwanie barier powstrzymujących podmioty z branży Fintech od skalowania swoich usług na terenie całej Unii Europejskiej, a także odpowiedniość obecnego otoczenia regulacyjnego dla działalności podmiotów zajmujących się kryptowalutami;
  • Identyfikowanie i ocena ryzyk związanych z praniem pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu związane z firmami Fintech oraz podmiotów zajmujących się dostarczaniem technologii i rozwiązań fintechowych.

Poza tym EBA powołało do życia „Fintech Knowledge Hub”, który ma na celu upowszechnianie w krajach europejskich najlepszych praktyk z zakresu regulowania działalności podmiotów z branży Fintech, w tym tych, które zajmują się obrotem kryptowalutami.

EBA dodatkowo wskazała, że przeprowadzi prace w zakresie identyfikacji obecnego stanu regulacji w zakresie kryptowalut w celu dokonania oceny, czy obecne regulacje są wystarczające i przygotuje raport lub opinię zaadresowaną do organów UE.

Co Roadmap on Fintech oznacza dla podmiotów zajmujących się kryptowalutami?

Zgodnie z oczekiwaniami, EBA nie zajęła sztywnego stanowiska co do kluczowych, jak się obecnie wydaje, pytań z branży Fintech, a mianowicie czy działalność na kryptowalutach, w tym prowadzenie giełd kryptowalut, powinna być uznana za działalność regulowaną. Nie dziwi to oczywiście z tego względu, że kwestia ta jest regulowana przez przepisy krajowe poszczególnych państw członkowskich Unii Europejskiej i EBA nie może narzucić państwom regulacji, które uważa za jedyne słuszne.

Wskazane powyżej punkty Roadmap on Fintech wskazują jednak, że EBA będzie dążyło do wypracowania bardziej spójnego podejścia do kwestii nie tylko związanych z kryptowalutami, ale ogólnie z działalnością fintechową.  Z uwagi na okoliczność, że zła sława kryptowalut zatacza ostatnio coraz szersze kręgi, można spodziewać się pewnych ruchów w poszczególnych państwach członkowskich UE w celu rozszerzenia nadzoru nad tym czy i jak obrót kryptowalutami może się odbywać.

Póki co, istotna jest każdorazowa dokładna ocena, czy dana kryptowaluta lub token i podejmowanie się z ich udziałem działań wobec konsumentów lub przedsiębiorców, nie naraża spółki na interwencję ze strony Komisji Nadzoru Finansowego, a nawet ze strony prokuratury – jak w przypadku jednej z polskich giełd kryptowalutowych w ostatnim czasie.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 650px;}