Tarcza antykryzysowa 2.0 a pomoc dla samozatrudnionych

W dniu 17 kwietnia 2020 roku Prezydent RP podpisał ustawę o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, nazywaną również Tarczą antykryzysową 2.0. W stosunku do pierwotnej wersji ustawy, rozszerzono w niej liczbę przedsiębiorców mogących ubiegać się o pomoc, jednakże nie w takim stopniu, jak to było sygnalizowane w trakcie jej tworzenia.

Na wstępie należy zaznaczyć, że ze strony rządzących pojawiły się informację, że w Tarczy antykryzysowej 2.0 ma zostać zniesiony limit przychodu samozatrudnioncyh zarówno odnośnie ubiegania się o zwolnienie ze składek ZUS, jak i przyznanie świadczenia postojowego. Informację taką podał minister Łukasz Schreiber za pośrednictwem Twittera.

 

Strona internetowa sejmu również potwierdzała zniesienia takiego limitu.

 

Do momentu wprowadzenia Tarczy 2.0, zgodnie ustawą, z takiej możliwości mogli skorzystać samozatrudnieni, jeśli ich miesięczny przychód nie przekroczył 300 procent prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. przy wniosku o zwolnienie ze składek ZUS oraz 300%  przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku, przy wniosku o przyznanie świadczenia postojowego.

Wobec powyższych informacji zapanowało błędne przeświadczenie, że zniesiono wszelkie limity dotyczące przychodu wobec przedsiębiorców, w tym samozatrudnionych, starających się o pomoc.

 

Limit przychodu przy zwolnieniu ze składki ZUS pozostaje

Ostateczny kształt Tarczy 2.0 podpisanej przez Prezydenta pozostawił limit przychodu dla osób samozatrudnionych. Przedsiębiorca, który chce uzyskać wsparcie w zakresie składek ZUS, nadal musi spełnić podstawowy warunek jakim jest osiągnięcie przychodu w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, w kwocie nieprzekraczającej 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020, a więc w wysokości nieprzekraczającej 15.681 zł.

Jedyną istotną zmianą dla samozatrudnionych jest możliwość zwolnienia z opłacania składek ZUS dla tych osób, które rozpoczęły działalność po 1 lutego a przed 1 kwietnia br. Do tej pory, ulga nie obejmowała osób, które rozpoczęły działalność po 1 lutego 2020 r. Również osoby, które zapłaciły składki ZUS za marzec pomimo nieprzekroczenia limitu, mogą się ubiegać o ich zwrot.

 

Zniesienie limitu dla świadczenia postojowego

Dobrą informacją dla przedsiębiorców jest zniesienie limitu przychodu dla świadczenia postojowego. Do 17 kwietnia o postojowe mogli ubiegać się przedsiębiorcy, u których nastąpił przestój, pod warunkiem że rozpoczęli oni prowadzenie własnego biznesu przed 1 lutego 2020 r. Jeśli nie zawiesili oni działalności, obowiązywało ich kryterium spadku przychodów (co najmniej 15 procent w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym składany jest wniosek) oraz górny limit przychodów (300 procent przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału, czyli 15.595 zł) Jeśli ubiegająca się o świadczenie osoba zawiesiła działalność (po 31 stycznia 2020 r.), liczył się tylko górny limit przychodów.

Podsumowując, do dnia 17 kwietnia, aby otrzymać świadczenie postojowe przedsiębiorca musiał spełnić dwa warunki:

  1. nastąpił u niego spadek przychodów w wysokości 15%,
  2. uzyskany przychód nie mógł przekroczyć kwoty 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez prezesa GUS – 15.595 zł.

Właśnie ten drugi limit został zniesiony. Ponadto, rozszerzono zakres przedsiębiorców mogących ubiegać się o świadczenie postojowe o tych, którzy rozpoczęli działalność pomiędzy 1 lutego a 1 kwietnia. Tarcza antykryzysowa 2.0 umożliwia również ponowną wypłatę postojowego, ale nie więcej niż trzy razy. Jedynym warunkiem przy składaniu nowego wniosku będzie jedynie oświadczenie przedsiębiorcy lub osoby wykonującej umowę cywilnoprawną, że sytuacja materialna wykazana we wcześniejszym wniosku nie uległa poprawie.

 

Pożyczka dla mikroprzedsiębiorców

Tarcza 2.0 rozszerza również krąg mikroprzedsiębiorców, którzy są uprawnieni do skorzystania z pożyczki w wysokości do 5000 zł o te podmioty, które nie zatrudniają pracowników i tym samym rezygnację z warunku utrzymania stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r. Aby skorzystać z umorzenia pożyczki, samozatrudniony będzie musiał prowadzić działalność przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. Warunek ten będzie miał zastosowanie do wszystkich pożyczek, również do tych, które zostaną udzielone do dnia wejścia w życie przedmiotowej zmiany.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 650px;}